Nguồn Nguyên Liệu


Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm yến sào Thương hiệu Song Yến đều có nguồn gốc từ các vùng nổi tiếng về yến sào như Khánh Hòa, Hội An, Kiên Giang... Do đó, chất lượng tổ yến luôn được đảm bảo tốt nhất.

Hện tại chúng tôi có 15 nhà nuôi yến tại tỉnh Kiên Giang và Long An để đảm bào cung cấp đủ nguồn tổ yến chế biến sản phẩm cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu.

Tin khác

Kết Nối

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi từ Hoàng Nam Corporation.